1.
Deze wet is ook van toepassing op oorspronkelijke topografieën die vóór de datum van haar inwerkingtreding zijn tot stand gekomen, met dien verstande dat de in artikel 5 genoemde handelingen, indien deze vóór voornoemde datum door een ander dan de latere houder van het uitsluitend recht zijn verricht, niet als inbreuk op het in deze wet bedoelde uitsluitend recht op een topografie worden aangemerkt.
2.
Met betrekking tot oorspronkelijke topografieën die vóór de datum van inwerkingtreding van deze wet voor de eerste maal zijn geëxploiteerd, dient het in artikel 8 bedoelde depot te geschieden binnen twee jaar na voornoemde datum.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18a
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht