Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.

Artikel 2 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens

Uitgebreide informatie
2.
Deze wet is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens:
a. ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden;
b. door of ten behoeve van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 ;
c. ten behoeve van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 3 en 4, eerste lid, van de Politiewet 2012;
d. die is geregeld bij of krachtens de Wet basisregistratie personen ;
e. ten behoeve van de uitvoering van de Wet justitiƫle en strafvorderlijke gegevens en
f. ten behoeve van de uitvoering van de Kieswet .
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 3. Gedragscodes
+ Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
+ Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene en de meldplicht bij inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan het College
+ Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
+ Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
+ Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
+ Hoofdstuk 9. Toezicht
+ Hoofdstuk 10. Sancties
+ Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht