Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.

Artikel 75 Wet bescherming persoonsgegevens

Uitgebreide informatie
1.
De verantwoordelijke die in strijd handelt met hetgeen bij of krachtens artikel 4, derde lid, of 78, tweede lid, is bepaald, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
2.
De verantwoordelijke die een feit als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
3.
De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
4.
Met de opsporing van de in dit artikel omschreven feiten zijn behalve de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen ambtenaren belast de door Onze Minister daartoe aangewezen ambtenaren van het secretariaat van het College.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 3. Gedragscodes
+ Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
+ Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene en de meldplicht bij inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan het College
+ Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
+ Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
+ Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
+ Hoofdstuk 9. Toezicht
- Hoofdstuk 10. Sancties
+ Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht