Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2018.

Artikel 78 lid 2 Wet bescherming persoonsgegevens

Uitgebreide informatie
2.
Indien zulks voortvloeit uit een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie, bepaalt Onze Minister van Justitie bij ministeriƫle regeling of bij besluit dat:
a. de doorgifte naar een land buiten de Europese Unie is verboden, of,
b. een op grond van artikel 77, tweede lid, verleende vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens
+ Hoofdstuk 3. Gedragscodes
+ Hoofdstuk 4. Melding en voorafgaand onderzoek
+ Hoofdstuk 5. Informatieverstrekking aan de betrokkene en de meldplicht bij inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan het College
+ Hoofdstuk 6. Rechten van de betrokkene
+ Hoofdstuk 7. Uitzonderingen en beperkingen
+ Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming
+ Hoofdstuk 9. Toezicht
+ Hoofdstuk 10. Sancties
- Hoofdstuk 11. Gegevensverkeer met landen buiten de Europese Unie
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht