7.
Indien blijkens de subsidie-aanvraag de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht van dien aard zijn dat ontwikkeling, scholing, gezondheid, veiligheid noch zedelijkheid van de desbetreffende personen hierdoor naar verwachting wordt geschaad kan Onze Minister die het aangaat in de beschikking tot verlening van de subsidie bepalen dat, in afwijking van het vijfde en het zesde lid, onder kinderarbeid niet wordt verstaan:
a. arbeid als bedoeld in het vijfde lid onder a, verricht door personen die nog leerplichtig zijn;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht