2.
Eveneens recht op buitengewoon pensioen heeft de vrouw, met wie een overleden zeeman gehuwd is geweest, mits:
c. de vrouw niet als gevolg van hertrouwen, het aangaan van een huwelijk na een geregistreerd partnerschap, het aangaan van een geregistreerd partnerschap na een huwelijk dan wel het opnieuw aangaan van een geregistreerd partnerschap met haar vroegere echtgenoot ter zake van diens overlijden recht op buitengewoon weduwenpensioen verkrijgt.
Met dien verstande, dat indien de vrouw op de datum van overlijden van haar vroegere echtgenoot is hertrouwd of geregistreerd dan wel opnieuw geregistreerd, het recht op buitengewoon pensioen, hetwelk zij aan dat overlijden ontleent, eerst ontstaat op de dag, volgende op die, waarop dat volgende door haar gesloten huwelijk is ontbonden.
Inhoudsopgave
+ Eerste hoofdstuk. Algemene bepalingen
+ Tweede hoofdstuk. Van het buitengewoon pensioen van de zeeman
- Derde hoofdstuk. Van het buitengewoon pensioen der nagelaten betrekkingen
+ Hoofdstuk 3A. Van de Raad
+ Vierde hoofdstuk. Van de aanvraag en de toekenning
+ Vijfde hoofdstuk. Van ingang en einde van het buitengewoon pensioen
+ Zesde hoofdstuk. Van de welvaartsvastheid der buitengewone pensioenen
+ Hoofdstuk 6A. De garantietoeslag
+ Hoofdstuk 6B. De toeslag inkomensafhankelijke premie
+ Zevende hoofdstuk. Bijzondere bepalingen aan alle buitengewone pensioenen en garantietoeslagen gemeen
+ Achtste hoofdstuk. Van het indienen van een bezwaarschrift en beroep
+ Hoofdstuk 8A. Van herziening van gegeven beschikkingen
+ Negende hoofdstuk. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken