Artikel 24
[Wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling.]
a. [Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]
b. [Wijzigt deze wet.]
1.
[Wijzigt deze wet.]
2.
[Wijzigt de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie.]
Artikel 25
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel 26
[Wijzigt de Ambtenarenwet.]
Artikel 27
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel 28
[Wijzigt de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.]
Artikel 29
[Wijzigt de Uitvoeringswet EU-richtlijn 1999/70/EG (raamovereenkomst door het EVV, de UNICE en het CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd).]
Artikel 30
[Wijzigt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.]
Artikel 31
[Wijzigt de Wet medezeggenschap onderwijs 1992.]
Artikel 32
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel 33
[Wijzigt de Wet Nationale ombudsman.]
Artikel 34
[Wijzigt de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet ivm verbod tot maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur.]
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Instelling, taak en bevoegdheden
+ Hoofdstuk 2. Onderzoek en oordeel gelijke behandeling
+ Hoofdstuk 3. Samenstelling en werkwijze
+ Hoofdstuk 4. Verslag en rapport
- Hoofdstuk 5. Wijziging van deze wet en andere wetten
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht