1.
In de registratie worden gegevens opgenomen over de oprichters, de aandeelhouders, de commissarissen, de leden – voor zover deze bestuurlijke functies vervullen –, de bestuurders en de vertegenwoordigers van een rechtspersoon.
2.
In de registratie kunnen gegevens worden opgenomen over andere personen die het beleid van de rechtspersoon bepalen of mede kunnen bepalen.
3.
In de registratie kunnen gegevens worden opgenomen over de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel, de ouders, kinderen en kleinkinderen van de in het eerste en tweede lid bedoelde personen, indien dat nodig is in verband met de analyse van het bestuurdersnetwerk van de rechtspersoon.
4.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke categorieën gegevens over de personen als bedoeld in het eerste tot en met derde lid kunnen worden opgenomen.
5.
In de registratie kunnen verwijzingen worden opgenomen over:
a. de bronnen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, c en d, en het tweede lid, teneinde verdere gegevens voor het doel van de registratie te kunnen opvragen en
b. de vaste gebruikers, opdat Onze Minister gegevens kan verstrekken ter gelegenheid van een wijziging in de registratie.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Bronnen van de registratie
- Paragraaf 3. De inhoud van de registratie
+ Paragraaf 4. Het verstrekken van gegevens uit de registratie
+ Paragraaf 5. Het verwijderen van gegevens uit de registratie
+ Paragraaf 6. Wijzigingen in andere regelingen
+ Paragraaf 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht