1.
Ten bewijze dat een opleiding met goed gevolg is afgesloten, reikt de examencommissie een diploma uit.
2.
De opleiding is eerst dan met goed gevolg afgesloten wanneer met goed gevolg examen is afgelegd in de kwalificatie en het keuzedeel of de keuzedelen en de beroepspraktijkvorming voor zover betrekking hebbend op de kwalificatie met een positieve beoordeling is voltooid.
3.
Bij ministeriële regeling worden modellen en technische veiligheidseisen voor het diploma en de resultatenlijst van een beroepsopleiding vastgesteld.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging
+ Hoofdstuk 3
+ Hoofdstuk 4. Personeel
+ Hoofdstuk 5
+ Hoofdstuk 6. Het onderwijsaanbod beroepsopleidingen
+ Hoofdstuk 6a. Het onderwijsaanbod educatie
- Hoofdstuk 7. Het onderwijs
+ Hoofdstuk 8. Inschrijving, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, samenwerking
+ Hoofdstuk 8a. Medezeggenschap van deelnemers en ouders; landelijke geschillencommissie medezeggenschap
+ Hoofdstuk 9. Het bestuur
+ Hoofdstuk 10. Beroep bij de bestuursrechter
+ Hoofdstuk 11. Sancties
+ Hoofdstuk 11a. Experimenten
+ Hoofdstuk 12. Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht