Let op. Deze wet is vervallen op 5 maart 2011. U leest nu de tekst die gold op 4 maart 2011.

Artikel 9 Wet energiebesparing toestellen

Uitgebreide informatie
1.
Bij algemene maatregel van bestuur kan degene, die gas of elektriciteit levert of toevoert aan verbruikers daarvan, worden verplicht om de rekeningen met betrekking tot het verbruik van afnemers in te richten op een bij of krachtens de maatregel aan te geven wijze en daarbij de bij de maatregel aangewezen gegevens over de ontwikkeling van dat verbruik te verstrekken.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kan degene, die warm tapwater of warmte in enige vorm ten behoeve van ruimteverwarming levert of toevoert aan verbruikers daarvan worden verplicht om de rekeningen met betrekking tot het verbruik in te richten op een bij of krachtens de maatregel aan te geven wijze en daarbij de bij de maatregel aangewezen gegevens over de ontwikkeling van dat verbruik te verstrekken.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Regels ten aanzien van toestellen en installaties
+ § 3. Regels ten aanzien van gegevens en aanwijzingen met betrekking tot energieverbruik
- § 4. Regels met betrekking tot het in rekening brengen van de kosten van energieverbruik
+ § 5. Beroep
+ § 6. Toezicht op de naleving
+ § 7. Overige bepalingen
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht