1.
Het vervaardigen, opslaan, gebruiken, overbrengen, verkrijgen, ter beschikking stellen, voorhanden hebben of verhandelen van explosieven of andere ontplofbare stoffen met een terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht dan wel met het oogmerk om een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 van dat wetboek voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Het in het eerste lid strafbaar gestelde feit is een misdrijf.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. In de handel brengen van explosieven
+ Hoofdstuk III. Overbrenging van explosieven
+ Hoofdstuk IV. Bestuursrechtelijke handhaving
+ Hoofdstuk V. Overige bepalingen
- Hoofdstuk Va. Terroristisch misdrijf
+ Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht