Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;
b. dollar: de gelijknamige munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika;
c. dollarbiljetten en dollarmunten: als wettig betaalmiddel van de Verenigde Staten van Amerika in omloop zijnde bankbiljetten en munten;
d. openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
e. kredietinstelling: kredietinstelling in de zin van de Wet financiële markten BES .
Inhoudsopgave
- § 1. Het geldstelsel van de openbare lichamen
+ § 2. Overgangsbepalingen in verband met invoering van de dollar
+ § 2a. Tijdelijke voorzetting van het Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel
+ § 2b. Raad van Beroep voor belastingzaken
+ § 2c. Aanpassingen van Nederlandse fiscale wetgeving
+ § 2d. Wijzigingen in overige wetgeving
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht