1.
De Bank heeft tot taak het bevorderen van de goede werking van het betalingsverkeer in de openbare lichamen. De goede werking van het betalingsverkeer omvat mede de geldomloop van de in artikel 3 bedoelde dollarbiljetten en dollarmunten.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde taak.
Inhoudsopgave
- § 1. Het geldstelsel van de openbare lichamen
+ § 2. Overgangsbepalingen in verband met invoering van de dollar
+ § 2a. Tijdelijke voorzetting van het Nederlands-Antilliaanse fiscale stelsel
+ § 2b. Raad van Beroep voor belastingzaken
+ § 2c. Aanpassingen van Nederlandse fiscale wetgeving
+ § 2d. Wijzigingen in overige wetgeving
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht