Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 26 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Het is de in Nederland gevestigde ondernemer verboden grensoverschrijdend vervoer te verrichten zonder in het bezit te zijn van bij algemene maatregel van bestuur nader te noemen aanvullende documenten.
2.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent:
a. de afgifte, het gebruik en de intrekking van aanvullende documenten;
b. de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van het gebruik van de in onderdeel a bedoelde aanvullende documenten;
c. het vervoer dat door een in Nederland gevestigde ondernemer geheel in een ander land, al dan niet onder gelding van een speciaal document, wordt verricht.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
- Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht