Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 26 lid 2 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
2.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent:
a. de afgifte, het gebruik en de intrekking van aanvullende documenten;
b. de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van het gebruik van de in onderdeel a bedoelde aanvullende documenten;
c. het vervoer dat door een in Nederland gevestigde ondernemer geheel in een ander land, al dan niet onder gelding van een speciaal document, wordt verricht.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
- Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht