Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 28 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
Artikel 28
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met betrekking tot de aanvraag, inhoud, afgifte, het gebruik en de inlevering van de volgende documenten:
1°. de vergunning als bedoeld in de artikelen 5, eerste en derde, onderscheidenlijk 13, eerste lid;
2°. het vergunningsbewijs, de gewaarmerkte kopie en het inschrijvingsbewijs, bedoeld in de artikelen 10, tweede lid, 10, vierde lid, onderscheidenlijk 20, derde lid;
3°. de verklaring van dienstbetrekking, bedoeld in artikel 14, tweede lid;
4°. het document, bedoeld in artikel 14, vierde lid;
5°. de vrachtbrief, bedoeld in artikel 29;
6°. de machtiging, bedoeld in artikel 25, eerste lid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
- Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht