Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 29 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Het is verboden vervoer krachtens een vergunning voor binnenlands beroepsvervoer onderscheidenlijk een communautaire vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderscheidenlijk derde lid, te verrichten indien met betrekking tot dat vervoer geen vrachtbrief is opgemaakt.
2.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen vormen van beroepsvervoer worden aangewezen waarop het in het eerste lid bedoelde verbod niet van toepassing is.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
- Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht