Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 55 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
Artikel 55
Op de dag waarop dit artikel in werking treedt, verlijdt de Raad van Beheer van de Stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie ten overstaan van een notaris een akte waarbij de statuten van die stichting ten minste als volgt worden gewijzigd:
a. de naam van de stichting wordt gewijzigd in: Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie;
b. de taak van de stichting wordt in overeenstemming gebracht met de haar bij deze wet opgedragen taken.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
- Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht