Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 61 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
Artikel 61
Tijdelijke inschrijvingen voor grensoverschrijdend eigen vervoer ingevolge artikel 51 van het Uitvoeringsbesluit autovervoer goederen 1988, die gelden op het tijdstip van het in werking treden van deze wet, worden vanaf dat tijdstip aangemerkt als inschrijving als bedoeld in artikel 15, met dien verstande dat zij slechts geldig zijn tot het tijdstip waarop zij hun geldigheid ingevolge de Wet Autovervoer Goederen zouden verliezen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
- Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht