Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 65 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
Artikel 65
Beschikkingen die vóór het tijdstip van het in werking treden van deze wet zijn genomen ingevolge artikel 56, zesde lid, van de Wet Autovervoer Goederen en die op dat tijdstip nog niet hebben geleid tot intrekking van de vergunning, behouden hun geldigheid ook na dat tijdstip, met dien verstande dat met het oog op de feitelijke intrekking alsnog een beschikking ingevolge artikel 12, eerste lid, onderdeel c, wordt genomen. Daarbij worden de termijnen die in de krachtens de Wet Autovervoer Goederen genomen beschikkingen zijn opgenomen, in acht genomen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
- Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht