Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 67 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Op adviezen van het College van Advies, genomen op grond van artikel 45 a van de Wet Autovervoer Goederen waarop de Commissie Vergunningen Wegvervoer nog niet heeft beslist op het tijdstip van in werking treden van deze wet, beslist Onze Minister overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 a van de Wet Autovervoer Goederen.
2.
Beschikkingen, genomen op grond van het eerste lid alsmede beschikkingen, die vóór het tijdstip van in werking treden van deze wet zijn genomen op grond van artikel 42 a van de Wet Autovervoer Goederen en op dat tijdstip nog niet in werking zijn getreden, worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Wet Autovervoer Goederen; de artikelen 52, 53 en 54 a van die wet zijn van toepassing.
3.
Beschikkingen, die vóór het tijdstip van in werking treden van deze wet zijn genomen op grond van artikel 49, derde lid, van de Wet Autovervoer Goederen en op dat tijdstip nog niet in werking zijn getreden, worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van die wet; de artikelen 52 en 54 a van die wet zijn van toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
- Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht