Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 68 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
1.
Ten aanzien van beschikkingen, bedoeld in artikel 67, eerste en tweede lid, welke inhouden een blijvende intrekking van de vergunning krachtens de Wet Autovervoer Goederen, is artikel 7 van overeenkomstige toepassing.
2.
Ten aanzien van beschikkingen, welke inhouden een blijvende intrekking van de vergunning krachtens de Wet Autovervoer Goederen en genomen op grond van artikel 42 a van die wet binnen twee jaar vóór het tijdstip van in werking treden van deze wet, is artikel 7 van overeenkomstige toepassing.
3.
Ten aanzien van beschikkingen, bedoeld in artikel 67, derde lid, welke inhouden een blijvende doorhaling van de inschrijving krachtens de Wet Autovervoer Goederen, zijn de artikelen 7 en 18 van overeenkomstige toepassing.
4.
Ten aanzien van beschikkingen, welke inhouden een blijvende doorhaling van de inschrijving krachtens de Wet Autovervoer Goederen en genomen op grond van artikel 49, derde lid, van die wet binnen twee jaar vóór het tijdstip van in werking treden van deze wet, zijn de artikelen 7 en 18 van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
- Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht