Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Artikel 75 Wet goederenvervoer over de weg

Uitgebreide informatie
Artikel 75
Tot aan het tijdstip, waarop het bij koninklijke boodschap van 28 juni 1989 ingediende voorstel van wet tot instelling van een Raad voor verkeer en waterstaat (kamerstuk II, 1989-1990, 21 199) tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt het overleg, bedoeld in artikel 72, gevoerd met de Adviescommissie Goederenvervoer, bedoeld in artikel 6 van de Wet Autovervoer Goederen. In afwijking van artikel 57 blijft het bepaalde bij of krachtens de artikelen 6 en 7 van die wet tot dat tijdstip van toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk II. Beroepsvervoer
+ Hoofdstuk III. Eigen vervoer
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake grensoverschrijdend vervoer door niet in Nederland gevestigde ondernemers
+ Hoofdstuk V. Diverse bepalingen inzake beroepsvervoer en eigen vervoer
+ Hoofdstuk VI. Organen belast met vergunningverlening en inschrijving
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Toezicht en opsporing
- Hoofdstuk IX. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht