Wet hazardspelen BES II
Artikel 1
Het bestuurscollege is bevoegd om, onder door hem te stellen voorschriften en waarborgen aan verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid doch die wel aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid is en stichtingen met een sociaal of cultureel doel vergunning te verlenen tot het organiseren van hazardspelen.
Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde vergunning is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.
Artikel 3
Het bestuurscollege is bevoegd een vergunning in te trekken indien hij van oordeel is, dat de bij de vergunning gestelde voorschriften en waarborgen niet worden nagekomen.
Artikel 4
De vergunninghouder, die de in artikel 1 bedoelde voorschriften of waarborgen niet nakomt, wordt geacht zonder vergunning te hebben gehandeld.
Artikel 5
[vervallen]
Artikel 6
Deze wet wordt aangehaald als: Wet hazardspelen BES II.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht