1.
In afwijking van artikel 5, derde lid, onderdeel b, wordt de grondslag voor de alleenstaande werkloze werknemer zodanig vastgesteld dat de netto grondslag per maand gelijk is aan:
a. [vervallen;]
b. [vervallen;]
c. [vervallen;]
d. in 2018 € 727,94 [Red: per 1 januari 2016: € 764,26] .
2.
Artikel 5, elfde lid, is van overeenkomstige toepassing op de bedragen, genoemd in het eerste lid.
3.
Het eerste lid, onderdeel a, vervalt met ingang van 1 januari 2016.
4.
Het eerste lid, onderdeel b, vervalt met ingang van 1 januari 2017.
5.
Het eerste lid, onderdeel c, vervalt met ingang van 1 januari 2018.
6.
Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2019.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. De uitkering
+ Hoofdstuk III. Rechten en plichten
+ Hoofdstuk IV. Uitvoering, gegevensverstrekking en informatievoorziening
+ Hoofdstuk V. Financiering
+ Hoofdstuk VI. Rechtsbescherming
- Hoofdstuk VII. Strafbepalingen en overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht