Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 11 Wet inschakeling werkzoekenden

Uitgebreide informatie
Artikel 11. Bijzondere bepaling voor opzegging dienstbetrekking met jongere
Onverminderd de bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en artikel 4, zevende lid, wordt de dienstbetrekking, bedoeld in artikel 9, opgezegd, indien de jongere:
a. de leeftijd van 23 jaar bereikt;
b. weigert deel te nemen aan de op grond van artikel 9 vastgestelde activiteiten.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
- Hoofdstuk 2. De voorzieningen
+ Hoofdstuk 3. Subsidie aan de gemeente
+ Hoofdstuk 4. Uitvoering, toezicht en informatie
+ Hoofdstuk 5. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging in andere wetten
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht