Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 29 Wet investeren in jongeren

Uitgebreide informatie
1.
Bij een verblijf in een inrichting is de norm per kalendermaand, indien het betreft:
a. een jongere die alleenstaande of een alleenstaande ouder is: € 283,55 [Red: per 1 juli 2011: € 293,92] ;
b. jongeren die gehuwd zijn: € 441,04 [Red: per 1 juli 2011: € 457,15] .
2.
Het bedrag van de norm, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd:
a. voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder met € 54,00 [Red: per 1 januari 2011: € 45,00] ;
b. voor gehuwden met € 77,00 [Red: per 1 januari 2011: € 83,00] .
3.
Indien beide gehuwden recht op inkomensvoorziening hebben en een van de gehuwden in een inrichting verblijft, is de norm voor beide gehuwden de som van de norm, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, verhoogd met het bedrag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, en de op de andere echtgenoot van toepassing zijnde norm, bedoeld in de artikelen 26 en 27.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Opdracht gemeentebestuur
+ Hoofdstuk 3. Recht op werkleeraanbod
- Hoofdstuk 4. Recht op inkomensvoorziening
+ Hoofdstuk 5. Plichten jongere
+ Hoofdstuk 6. Bevoegdheden en plichten college
+ Hoofdstuk 7. Terugvordering en verhaal
+ Hoofdstuk 8. Wijziging andere wetten
+ Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht