1.
Onze Minister verstrekt per boekjaar subsidie aan een reclasseringsinstelling of een samenwerkingsverband van reclasseringsinstellingen voor de uitvoering van reclasseringswerkzaamheden.
3.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het bepaalde in het eerste lid.
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN
+ HOOFDSTUK 2. SLACHTOFFERHULP
+ Hoofdstuk 3. Criminaliteitspreventie, het voorkomen van terrorisme, nazorg en vrijwilligersactiviteiten bij de sanctietoepassing
- HOOFDSTUK 4. ONDERZOEK
+ Hoofdstuk 4A. Immigratie en asiel
+ Hoofdstuk 4B. Schuldsanering
- Hoofdstuk 4C. Reclassering
+ Hoofdstuk 4D. Halt-afdoeningen
+ Hoofdstuk 4E. Openbare orde en veiligheid
+ Hoofdstuk 4F. Parentale internationale kinderontvoering
+ Hoofdstuk 4G. Ondertoezichtstelling en (voorlopige) voogdij minderjarige vreemdelingen
+ HOOFDSTUK 5. OVERIGE SUBSIDIES
+ HOOFDSTUK 6. WIJZIGINGEN IN ANDERE WETTEN
+ HOOFDSTUK 7. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken