1.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren. Indien de aanwijzing ambtenaren betreft, ressorterende onder een ander ministerie dan dat van Onze Minister, wordt het desbetreffende besluit genomen in overeenstemming met de minister van dat andere ministerie.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Algemene verplichtingen
+ Hoofdstuk 3. Aanwijzing van keuringsinstanties
+ Hoofdstuk 4. De procedure van overeenstemmingsbeoordeling
+ Hoofdstuk 5. Bouw en exploitatie van kabelbaaninstallaties
+ Hoofdstuk 6. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk 7. Verbodsbepalingen
- Hoofdstuk 8. Toezicht
+ Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht