Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 19a Wet maatschappelijke ondersteuning

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister kan aan een persoon die mantelzorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, verleent ter waardering van zijn werk een uitkering verstrekken.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het verstrekken van een uitkering. In ieder geval worden regels gesteld met betrekking tot:
a. het bedrag van de uitkering;
b. de aanvraag van de uitkering;
c. de criteria die voor de verstrekking van de uitkering worden gesteld;
d. de betaling van de uitkering.
3.
Onze Minister kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid delegeren aan een ander bestuursorgaan.
4.
Bij ministeriële regeling worden in geval van toepassing van het derde lid regels gesteld voor de uitvoering door het bestuursorgaan, de vergoeding van de kosten voor de uitvoering, de begroting van de uitgaven en kosten, de verantwoording van de uitgaven door het bestuursorgaan, de inrichting van de administratie en het verstrekken van inlichtingen door het bestuursorgaan aan Onze Minister.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders
§ 2a. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
§ 2b. Kwaliteit en rechtspositie
§ 2c. Toezicht en handhaving
+ § 3. Provinciale staten en gedeputeerde staten
+ § 4. Eigen bijdrage
+ § 5. Financiële tegemoetkomingen
- § 6. Uitkering aan mantelzorgers
+ § 7. Specifieke uitkeringen
+ § 8. Stimuleringsuitkeringen
+ § 8a. Huishoudelijke verzorging
+ § 8b. Steunpunt huiselijk geweld
+ § 9. Gegevensverstrekking
+ § 10. Evaluatiebepaling
+ § 11. Overige bepalingen
+ § 12. Wijziging van andere wetten
+ § 13. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht