Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 lid 4 Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen

Uitgebreide informatie
4.
De uitgevende instelling meldt periodiek aan Onze Minister het totaal van de uitgegeven of ingetrokken aandelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2┬░ waarvoor geen meldingsplicht bestaat op grond van het derde lid, eerste volzin, voor zover zij deze niet reeds heeft gemeld op grond van het derde lid, tweede volzin. Bij algemene maatregel van bestuur worden de periode vastgesteld waarop de melding betrekking heeft en de termijn waarbinnen de melding moet hebben plaatsgevonden.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling
- Hoofdstuk 2. Meldingen betreffende het kapitaal en de stemmen
+ Hoofdstuk 3. Meldingen betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen en ontheffingen inzake meldingen betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang
+ Hoofdstuk 5. Meldingen betreffende zeggenschap en kapitaalbelang door bestuurders en commissarissen
+ Hoofdstuk 6. Het register
+ Hoofdstuk 7. Toezicht en inlichtingen
+ Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overdracht van toezicht
+ Hoofdstuk 10. Vorderingen en beroep
+ Hoofdstuk 11. Dwangsom en bestuurlijke boete
+ Hoofdstuk 12. Openbaarmaking van overtredingen
+ Hoofdstuk 13. Wijzigingen van andere wetten
+ Hoofdstuk 14. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken