Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2015.

Artikel 13 Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister verstrekt jaarlijks ten laste van ’s Rijks kas aan de SVB een uitkering voor de lasten van de door de SVB uitbetaalde tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en de daaraan verbonden uitvoeringskosten.
2.
De SVB verantwoordt de lasten van de tegemoetkomingen en uitvoeringskosten  afzonderlijk.
3.
Hoofdstuk 8 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen is van overeenkomstige toepassing voor begroting, beheer en verantwoording door de SVB van de uitvoering van deze wet.
4.
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de berekening van het bedrag van de uitkering en de daarvoor noodzakelijke gegevens.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Koopkrachtcompensatie
+ Hoofdstuk 3. Informatieverplichting en bestuurlijke boete
- Hoofdstuk 4. Financiering en verantwoording
+ Hoofdstuk 5. Wijziging andere wetten
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht