4.
Schorsing en ontslag vinden slechts plaats vanwege ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie, wegens het niet naleven van artikel 8, eerste lid, dan wel wegens andere zwaarwegende redenen dan die gelegen zijn in de persoon van de betrokkene of verband houden daarmee. Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Waarborgen voor onafhankelijke uitoefening van risicobeoordeling en onderzoek
- Hoofdstuk 3. Raad van advies
+ Hoofdstuk 4. Wijziging andere wetten
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht