Artikel 7
Als degene, tot wie de dienstbetrekking bestaat, wordt beschouwd:
1°. in de gevallen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder:
a en b. de aanbesteder;
c en d. degene, met wie de overeenkomst tot bemiddeling is gesloten;
e. degene, bij wie de werkzaamheden worden verricht of de opleiding wordt genoten;
f. de ouder;
g. het lichaam;
h. de coöperatie;
i. de vennootschap;
2°. in de gevallen, bedoeld in artikel 4, onder:
a: de opdrachtgever;
b: de thuiswerker;
c: degene, met wie de inkomensvoorziening of kostenvergoeding is overeengekomen;
d: het lichaam;
e en f: degene, die bij de in artikel 4 bedoelde algemene maatregel van bestuur als inhoudingsplichtige is aangewezen.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Belastingplicht
+ Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting
+ Hoofdstuk IIA
+ Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen
+ Hoofdstuk IIC
+ Hoofdstuk III. Tarief
+ Hoofdstuk IV. Wijze van heffing
+ Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige
+ Hoofdstuk VA. Belastingheffing bij verrekening van sociale uitkeringen
+ Hoofdstuk VB. Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon
+ Hoofdstuk VI. Aanvullende regelingen
+ Hoofdstuk VIA
+ Hoofdstuk VII. Belastingheffing van artiesten en beroepssporters
+ Hoofdstuk VIIA. Belastingheffing van buitenlandse gezelschappen
+ Hoofdstuk VIIB. Horizonbepaling
+ Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht