Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze wet wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b. organisatie: de organisatie, genoemd in artikel 2, eerste lid;
c. reglement: het reglement, bedoeld in artikel 16.
1.
Er is een organisatie, genaamd Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.
2.
De organisatie bezit rechtspersoonlijkheid; zij is gevestigd te 's-Gravenhage.
Kaderwet zbo's van Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek">
Artikel 2a. Toepassing Kaderwet zbo's
Op de organisatie is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van toepassing met uitzondering van artikel 15 van die wet.
1.
De organisatie heeft tot taak het bevorderen van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek alsmede het initiëren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek.
2.
De organisatie voert haar taak uit in het bijzonder door het toewijzen van middelen.
3.
De organisatie bevordert de overdracht van kennis van de resultaten van door haar geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij.
4.
De organisatie richt zich bij het uitvoeren van haar taak in hoofdzaak op het universitaire onderzoek. Daarbij let zij op het aspect van coördinatie en bevordert deze waar nodig.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. Het bestuur en de inrichting van de organisatie
+ Hoofdstuk III. Planning, financiële bepalingen, verslag en rekening
+ Hoofdstuk IV. Schorsing en vernietiging van besluiten; taakverwaarlozingsregeling
+ Hoofdstuk V. Slot- en overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht