Artikel 8. Wijziging van de Overgangswet ISOVSO
[Wijzigt de Overgangswet ISOVSO.]
Artikel 10. Wijziging van de Wet op de onderwijsverzorging
[Wijzigt de Wet op de onderwijsverzorging.]
Artikel 15. Wijziging van de Wet van 23 mei 1990 (Stb. 266)
[Wijzigt de Wet van 23 mei 1990, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs inzake sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs, alsmede van enige andere wetten (Stb. 266).]
Artikel 16. Wijziging van de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112)
[Wijzigt de Wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) (Stb. 112).]
Artikel 17. Wijziging van de Wet van 27 mei 1992 (Stb. 270)
[Wijzigt de Wet van 27 mei 1992, houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het basisonderwijs in verband met de invoering van basisvorming in het voortgezet onderwijs, de invoering van kerndoelen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de invoering van het voorbereidend beroepsonderwijs (Stb. 270).]
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. DE ONDERWIJSRAAD
- HOOFDSTUK II. WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN
+ HOOFDSTUK III. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht