Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 Wet op de openluchtrecreatie

Uitgebreide informatie
1.
Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een kampeerterrein te houden.
2.
Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling of ontheffing verlenen voor:
a. het houden van de kampeerterrein voor ten hoogste tien kampeermiddelen;
b. het houden van een kampeerterrein door een organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard ten behoeve van eigen doeleinden of
c. het houden van een natuurkampeerterrein dat voldoet aan door Onze Minister gestelde regelen.
3.
In afwijking van het tweede lid, onderdeel a , kunnen burgemeester en wethouders voor ten hoogste de periode van 15 maart tot en met 31 oktober in elk kalenderjaar, het aantal toe te laten kampeermiddelen verhogen tot ten hoogste vijftien.
4.
De regelen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c , hebben in ieder geval betrekking op het soort en het aantal toe te laten kampeermiddelen, de periode gedurende welke deze kampeermiddelen op het terrein aanwezig mogen zijn, alsmede op de inrichting en het gebruik van het kampeerterrein.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II
- Hoofdstuk III. Bepalingen betreffende het kamperen
+ Hoofdstuk IV. Bepalingen inzake de hygiëne, de gezondheid en veiligheid
+ Hoofdstuk V. Bijzondere maatregelen ten aanzien van kampeerterreinen en jachthavens
+ Hoofdstuk VI. Bepalingen betreffende de kampeerovereenkomsten en tarieven
+ Hoofdstuk VII. Bepalingen betreffende het vestigen van volkstuincomplexen
+ Hoofdstuk VIII. Bepalingen betreffende de planning van de openluchtrecreatie en betreffende de rijksbijdragen ten behoeve van de openluchtrecreatie
+ Hoofdstuk IX. Schadevergoeding
+ Hoofdstuk X. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk XI. Toezicht en opsporing
+ Hoofdstuk XII. Dwang- en strafbepalingen
+ Hoofdstuk XIII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht