Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 74 Wet op de Registeraccountants

Uitgebreide informatie
1.
De Commissie eindtermen accountantsopleiding stelt jaarlijks voor 1 juli een verslag op van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar.
2.
Het verslag wordt aan Onze Minister van Financiën gezonden.
Inhoudsopgave
+ Titel I. De orde van registeraccountants
+ Titel II. Tuchtrechtspraak
+ Titel IIA. Beroep
+ Titel III. Het accountantsregister
+ Titel IIIA
- Titel IV. De opleiding tot registeraccountant
+ Titel IVA. De verklaring van vakbekwaamheid
+ Titel V. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht