2.
Het kindgebonden budget bedraagt voor een berekeningsjaar:
a. indien de ouder aanspraak heeft voor één kind: € 1.038,–;
b. indien de ouder aanspraak heeft voor twee kinderen: € 1.833,–;
c. indien de ouder aanspraak heeft voor drie kinderen: € 2.117,–;
d. indien de ouder aanspraak heeft voor meer dan drie kinderen: € 2.117,–, verhoogd met zoveel maal € 284,– als het aantal kinderen meer bedraagt dan drie.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Aanspraak en hoogte kindgebonden budget
Artikel 3. Wijziging bedragen
Artikel 4. Inkomen en vermogen
Artikel 5. Uitvoering
Artikel 6. Overgangsbepaling integratie Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Artikel 6a. Overgangsbepaling aanspraak kindgebonden budget
Artikel 7
Artikel 8. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel 9. Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Artikel 10. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht