1.
De bedragen, genoemd in artikel 2, vierde en vijfde lid, en het bedrag van het gezamenlijk toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 2, zesde lid, worden voor het berekeningsjaar 2009 aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
2.
De overeenkomstig het eerste lid voor het berekeningsjaar 2009 aangepaste bedragen treden in de plaats van de bedragen, genoemd in artikel 2, vierde, vijfde en zesde lid.
3.
De verhoging van het kindgebonden budget, bedoeld in artikel 2, derde lid, heeft betrekking op berekeningsjaren vanaf het jaar 2010.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Aanspraak en hoogte kindgebonden budget
Artikel 3. Wijziging bedragen
Artikel 4. Inkomen en vermogen
Artikel 5. Uitvoering
Artikel 6. Overgangsbepaling integratie Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Artikel 6a. Overgangsbepaling aanspraak kindgebonden budget
Artikel 7
Artikel 8. Wijziging van de Wet werk en bijstand
Artikel 9. Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Artikel 10. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht