Let op. Deze wet is vervallen op 4 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 3 juli 2013.

Artikel 4 lid 1 Wet op het Waddenfonds

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister kan uit het fonds subsidies verstrekken ten behoeve van activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van de in artikel 2, tweede lid, genoemde doelen, met dien verstande dat de subsidies ten behoeve van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c, gedurende de looptijd van het fonds de helft bedragen van het in artikel 3, tweede lid, genoemde bedrag.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht