Let op. Deze wet is vervallen op 4 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 3 juli 2013.

Artikel 6 Wet op het Waddenfonds

Uitgebreide informatie
1.
Een subsidieaanvraag wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien deze een project betreft:
a. dat kennelijk niet bijdraagt aan de realisatie van de doelen van het fonds, genoemd in artikel 2, tweede lid;
b. dat niet past binnen het wettelijk kader, met inbegrip van het investeringsplan;
c. dat niet de bij ministeriƫle regeling gestelde gegevens bevat;
d. dat niet voldoet aan de vereiste mate van cofinanciering;
e. dat niet voldoet aan het vereiste drempelbedrag;
f. dat betrekking heeft op reguliere investeringen of beheers- of onderhoudswerken;
g. waarvan de exploitatie niet kan worden gerealiseerd zonder blijvende financiering uit het fonds;
h. waarvan de aanvrager niet aannemelijk kan maken dat er sprake is van marktfalen;
i. dat is ingediend door een niet-solvabele aanvrager.
2.
Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister of Ministers wie het mede aangaat, het vereiste van cofinanciering buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op de belangen die deze wet beoogt te bevorderen en gelet op de concrete omstandigheden van het geval, voor de aanvrager een onredelijke eis zou zijn.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht