Let op. Deze wet is vervallen op 4 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 3 juli 2013.

Artikel 7 lid 4 Wet op het Waddenfonds

Uitgebreide informatie
4.
Bij haar advisering over de ontvankelijke subsidieaanvragen houdt de commissie in elk geval rekening met de mate waarin:
a. het project past binnen het in het investeringsplan beschreven ontwikkelingsperspectief;
b. het project bijdraagt aan de prioritaire thema’s, aangegeven in het uitvoeringsplan;
c. het project bijdraagt aan de verwezenlijking van meer dan een van de doelen, genoemd in artikel 2, tweede lid;
d. binnen de regio draagvlak bestaat voor de beoogde activiteiten;
e. wordt voorzien in cofinanciering;
f. de maatschappelijke baten de maatschappelijke lasten overstijgen;
g. het project als innovatief kan worden gekwalificeerd;
h. het project haalbaar en uitvoerbaar is;
i. het project als doelmatig kan worden gekwalificeerd.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht