Let op. Deze wet is vervallen op 4 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 3 juli 2013.

Artikel 8 lid 1 Wet op het Waddenfonds

Uitgebreide informatie
1.
Onze Minister stelt de in het waddengebied bevoegde bestuursorganen van rijk, gemeente, provincie en waterschap alsmede relevante organisaties op het terrein van natuur- en milieubescherming, kennis en economische belangenbehartiging in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over een advies van de Adviescommissie Waddenfonds. Dit oordeel wordt ter kennis gebracht van Onze Minister.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht