1.
Voor de heffing van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting behoeft met betrekking tot een schuldvordering luidende in een geldeenheid van een van de andere lid-staten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, welke vordering niet verband houdt met een in die andere geldeenheid luidende schuld, een koerswinst die als gevolg van de invoering van de euro ontstaat, in afwijking in zoverre van artikel 3.25 van de Wet inkomstenbelasting 2001, bij de bepaling van de winst pas in aanmerking te worden genomen naar de mate van de ter zake van de schuldvordering te ontvangen aflossingen.
2.
Voor de heffing van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting behoeft met betrekking tot een schuld luidende in een geldeenheid van een van de andere lid-staten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, welke schuld niet verband houdt met een in die andere geldeenheid luidende schuldvordering, een koerswinst die als gevolg van de invoering van de euro ontstaat, in afwijking in zoverre van artikel 3.25 van de Wet inkomstenbelasting 2001, bij de bepaling van de winst pas in aanmerking te worden genomen naar de mate van de ter zake van de schuld te betalen aflossingen.
3.
Voor de toepassing van dit artikel worden met aflossingen gelijkgesteld andere handelingen waardoor de schuldvordering onderscheidenlijk de schuld afneemt of verdwijnt als vermogensbestanddeel uit het vermogen van de onderneming.
4.
Voor de toepassing van dit artikel worden geldmiddelen niet begrepen onder schuldvordering.
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALING
+ HOOFDSTUK II. HEFFING EN INVORDERING MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK III. HET NA DE OVERGANGSPERIODE VASTSTELLEN VAN BELASTINGAANSLAGEN EN NEMEN VAN BESCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE PERIODE VOOR DE OVERGANGSPERIODE EN DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK IV. OMREKENING, AFRONDING EN RECHTSGELDIGHEID
+ HOOFDSTUK V. WIJZIGING VAN ENKELE BELASTINGWETTEN C.A.
- HOOFDSTUK VI. OVERIGE BEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht