Artikel 16
Bij ministeriƫle regeling kunnen de bedragen, genoemd in artikel 10 en artikel 14, vierde lid, van de Wet belasting zware motorrijtuigen worden aangepast in overeenstemming met de uitkomsten van het overleg over de toepassing van artikel 8, zevende lid, van het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 1994, 69) tussen de bij dat verdrag aangesloten landen.
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALING
+ HOOFDSTUK II. HEFFING EN INVORDERING MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK III. HET NA DE OVERGANGSPERIODE VASTSTELLEN VAN BELASTINGAANSLAGEN EN NEMEN VAN BESCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE PERIODE VOOR DE OVERGANGSPERIODE EN DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK IV. OMREKENING, AFRONDING EN RECHTSGELDIGHEID
+ HOOFDSTUK V. WIJZIGING VAN ENKELE BELASTINGWETTEN C.A.
- HOOFDSTUK VI. OVERIGE BEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht