Artikel 7
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel 8
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel 9
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel 10
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel 11
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel 12
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel 13
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]
Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALING
+ HOOFDSTUK II. HEFFING EN INVORDERING MET BETREKKING TOT DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK III. HET NA DE OVERGANGSPERIODE VASTSTELLEN VAN BELASTINGAANSLAGEN EN NEMEN VAN BESCHIKKINGEN MET BETREKKING TOT DE PERIODE VOOR DE OVERGANGSPERIODE EN DE OVERGANGSPERIODE
+ HOOFDSTUK IV. OMREKENING, AFRONDING EN RECHTSGELDIGHEID
- HOOFDSTUK V. WIJZIGING VAN ENKELE BELASTINGWETTEN C.A.
+ HOOFDSTUK VI. OVERIGE BEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht