1.
Indien op 1 januari 1996 geen overeenkomst als bedoeld in de artikelen 28 en 31, tweede lid, en geen algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 31, eerste lid, tot stand zijn gebracht, treden de bepalingen, bedoeld in artikel 77, de onderdelen b tot en met m, zoals deze luidden op 31 december 1995, voor die overeenkomsten en algemene maatregel van bestuur in de plaats, tot het tijdstip waarop het in de paragraaf 8 bedoelde stelsel in totaliteit in werking kan treden.
2.
Voor zolang toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, treden het bestuur, onderscheidenlijk de directieraad van de Stichting Pensioenfonds ABP in de plaats van het bestuur, onderscheidenlijk de directieraad van het ABP.
Inhoudsopgave
- § 1. Algemeen
+ § 2. De pensioenen van het overheidspersoneel en de Stichting Pensioenfonds ABP
+ § 3. Nadere bepalingen inzake de op 31 december 1995 bestaande pensioenaanspraken (algemeen)
+ § 4. Nadere bepalingen inzake de op 31 december 1995 bestaande aanspraken inzake invaliditeitspensioen
+ § 5. Verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP
+ § 6. Overgang van het vermogen van het ABP
+ § 7. Het personeel van het ABP
+ § 8
+ § 9
+ § 10
- § 11. Overige en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht