Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 12 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
Met betrekking tot beroepen tegen de in artikel 11, eerste lid, bedoelde besluiten beslist de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen twaalf weken na ontvangst van het verweerschrift van het desbetreffende bestuursorgaan.
2.
In bijzondere omstandigheden kan de Afdeling deze termijn met ten hoogste zes weken verlengen.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
+ Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
+ Paragraaf 3. Andere besluiten
- Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
+ Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken