Let op. Deze wet is vervallen op 2 februari 2007. U leest nu de tekst die gold op 1 februari 2007.

Artikel 18 lid 1 Wet procedures vijfde baan Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tegen de beslissing van gedeputeerde staten omtrent de goedkeuring van een plan als bedoeld in artikel 2 beroep kan worden ingesteld dan wel is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist de Afdeling binnen twaalf weken na ontvangst van het verweerschrift dan wel, indien het verweerschrift reeds is ontvangen, binnen twaalf weken na dat tijdstip. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Begripsbepaling
+ Paragraaf 2. Maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening
+ Paragraaf 3. Andere besluiten
+ Paragraaf 4. Beroep
+ Paragraaf 5. Grondgebruik en grondverwerving
- Paragraaf 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken